Kallelse till nytt ordinarie årsmöte för Göteborgs judoförbund

Kallelse till nytt ordinarie årsmöte för Göteborgs judoförbund

27 april, 2018 Årsmöte 0

Hej!
Vi önskar med denna kallelse välkomna er till ett nytt årsmöte för Göteborgs Judoförbund 2018.
Tid: 30:e maj kl. 19
Plats: Judoklubben Budo, Gamla Lillhagsvägen 128, vån 2.
Det har framkommit att ett par formfel begåtts i samband med årsmötet den 20 mars. Judoklubben IKVM, har på grund av dessa fel besvärat sig hos SJF och begärt att årsmötet ogiltigförklaras alternativt att ett extra årsmöte utlyses.
Bland annat har det framkommit att kallelsen och årsmöteshandlingarna inte skickats ut i tid samt att man är missnöjd med valberedningens sammansättning.

Vi har fått synpunkter på de formfel som begåtts från ytterligare två föreningar. Med dessa föreningar har vi haft en dialog och de har valt att inte driva frågan vidare till SJF då vi avsett göra en åtgärdsplan för att liknande formfel inte skall kunna uppstå igen.

Vi är, som ni säkert förstår, ledsna för de fel som begåtts och beklagar det extra arbete det innebär för er att delta i ytterligare ett möte. Att reda ut uppkommen situation har inneburit mycket extra arbete för styrelsen. Eftersom medlemmarna i styrelsen inom Göteborgs Judoförbund arbetar ideellt och har begränsat med tid så innebär detta att en del av styrelsens ordinarie arbete kommer bli eftersatt under våren. Vi beklagar detta.

Vi är tacksamma om ni prioriterar att närvara vid detta årsmöte då era synpunkter är viktiga för utvecklingen i vårt distrikt. För planeringens skull ber vi er återkomma med hur många från er föreningen som kommer att medverka på årsmötet senast onsdagen den 23:e maj.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Göteborgs Judoförbund