Kommittéer

Göteborgs Judoförbunds verksamhet organiseras av dess styrelse och största delen av arbetet som utförs bedrivs i kommittéform. De olika kommittéerna består av ett antal av styrelsen bestämda personer, normalt mellan 2-5 st. I varje kommitté finns en ”sammankallande” person som är styrelsens kontaktperson. Alla nya eller utbyte av personer i kommittéerna skall godkännas av styrelsen.

Här hittar du mer information om kommittéerna:

En del kommittéer har en ekonomisk budget för att kunna bedriva sin verksamhet. Budgeten planeras och bestäms tillsammans med styrelsen i början av varje kalender år alt vid årsmötet. Alla inköp eller kostnader i kommittéerna skall alltid hanteras enligt GJFs ekonomiska policy. Policyn är framtagen för att alla skall veta hur vi använder GJFs ekonomiska medel. Den finner ni här.