Judo5

Judo5 är Göteborgs Judoförbunds riktade statsning mot kvinnliga idrottare.
Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5´s aktiviteter och verksamhetsidé är att alla kvinnliga kadetter, juniorer, seniorer och
veteraner från 11 år och gult bälte ska erbjudas aktiviteter som initieras av nytänkande och banbrytande idéer.

Syftet är att alla, så väl kvinnor och män, ska ges förutsättningar att utvecklas inom judon i den utsträckning och nivå som individen önskar. Mer om syftet, målet, osv. med träningarna kan du läsa i detta dokument.

Judo5 erbjuder mentorskap

Mentorskap är en metod för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession som judokas och som person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling.

Som ett steg i att alla, så väl kvinnor och män, ska ges förutsättningar att utvecklas inom judon i den utsträckning och nivå som individen önskar erbjuder Judo5 mentorer.

Kommittén

Judo5-kommittén består av Ida Lindgren (IKVM), Malin Nordin (IKVM), Annika Krus (IKVM), Bodil Eriksson (GJK), Sandra Rodrigo Blomqvist (GJK), Karin Holmberg (Lindome JK) samt Gabriella Lörnbo (Lerums JK).