Stadgar

Nedan hittar ni Göteborgs Judoförbunds stadgar som antogs på årsmötet den 25:e mars 2019.
Ladda ner


Stadgar-GJF-reviderade-2019v6-GJF-möte