Ungdomsträning den 17 mars 2019 på Göteborgs Judoklubb