Frölunda Judoklubb

Frölunda Judoklubb Klubben startades 1974 av Rune Berntsson som ansåg att det behövdes en ungdomsklubb i Västra Frölunda . Sedan 80-talet har vi haft vår lokal i Välen i Västra Frölunda, i en lokal som vi själva har byggt.
Besöksadress: Klubbvägen hus 8
Telefon: 031-477096
Postadress: Klubbvägen hus 8, 421 47 Västra Frölunda
Postgiro: 449 39-7
epost: fjk@frolundajudo.se
Hemsida: http://www.frolundajudo.se
Ordförande: John Halland
Tränare: John Halland