Göteborgs Judoklubb

Göteborgs judokubb Göteborgs Judoklubb, bildad 1961-05-17
Klubbfärger: gult/grönt/vitt

Göteborgs Judoklubb är ansluten till Riksidrottsförbundet
och Svenska Judoförbundet
Besöksadress: Andra Långgatan 48
413 03 Göteborg
Telefon: 031-24 06 54
Postadress: Box 31056
400 32 Göteborg
Postgiro: 428 51-6
epost: info@gjk.se
Hemsida: http://www.gjk.se
Ordförande: Tim Jonsson
Tränare: Jörgen Häggqvist