Kickoff 2018

Kickoff 2018

3 februari, 2018 Okategoriserade 0

I mitten av januari samlades styrelsen och kommittéerna inom Göteborgs Judoförbund för en Kickoff. Vi har nu lagt en bra plan för 2018.

Under Kickoffen fick alla kommittéerna lägga sin egen plan med aktiviteter och events för året. Det var med stort engagemang och mycket skratt som vi arbetade fram målen för 2018. Kommittéerna lämnade också in sina förslag på budget som nu skall sammanställas av styrelsen. Alla kommittéerna var representerade:
Gothenburg Judo Open
Ungdomsträningarna och stadslaget
Judo 5
Utbildningskommittén

Under Kickoffen lanserades också en ny kommitté, Katakommittén! Det var mycket roligt eftersom det har efterfrågats från klubbarna i distriktet. Katakommittén kommer att utveckla och driva Kataverksamheten i distriktet. Katakommittén består inledningsvis av: Rebecca Eliasson (sammankallande) och Annika Krus. Planen är att de skall i ett lugnt tempo starta upp verksamheten.

Stort tack till alla som medverkade, vi ser nu med spänning fram emot 2018!

Roland Fällberg
Ordförande
Göteborgs Judodistrikt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.